Psykofyysinen ohjaus

 
 
Hyvinvointiohjaus perustuu psykofyysiseen näkemykseen ihmisestä kokonaisvaltaisena olentona. Mielen ja kehon vuorovaikutuksen ja kokemuksellisuuden kautta opitaan uusia toimintamalleja jotka johtavat paremminvointiin. Ohjauksessa käytettyjä menetelmiä ovat esim. mielikuva- ja hengitysharjoitukset, manuaaliset käsittelyt/hieronta, kehollisuus- ja liikeharjoitteet, rentoutusharjoittelu, ohjaus ja neuvonta fysioterapeuttisesta näkökulmasta, fysioakustinen hoito, EFT-ohjaus ja hoito.
 
 
Kenelle?
 
Ohjaus sopii erityisesti henkilöille joilla on psyykkisistä tai neurologisista syistä johtuvaa toimintakyvyn alenemaa tai kehollisuuden havaitsemisen häiriöitä, päihdetaustaa, kroonisen kivun, unettomuuden, stressin tai muun syyn aiheuttamia ongelmia.
Ohjauksen sisältö määrittyy asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaisesti. Yhdellä käynnillä saat näkemystä, harjoitteita ja ohjausta tilanteeseesi. Joskus useampi tapaaminen on tarpeen kuntouttavan prosessin mahdollistamiseksi ja tavoitteiden täyttymisen seuraamiseksi. Tämä mahdollistaa myös laajemmin erilaisten menetelmin kokeilun ja hyödyntämisen.
 

Sivuston toteutus: Vaiste Productions             Kirjaudu sisään >>