050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Yritystiedot

Tenho Yhtiöt Oy

Esittely

Lähdin nuorena aikuisena opiskelemaan puheviestintää. Halusin selvittää, millaista on tehokas ja tarkoituksenmukainen viestintä, ja voisinko kehittyä siinä paremmaksi. Valmistuin maisteriksi Jyväskylän yliopistosta, jossa opiskelin yhteisö- ja puheviestintää, organisaation johtamista ja aikuiskasvatusta.
Olen valmentanut jo 1990-luvulta lähtien ihmisiä, jotka jännittävät viestintätilanteita tai haluavat vahvistaa omia viestintätaitojaan. Koulutan ja valmennan myös organisaatioiden esimiehiä.
Valmistuin logoterapeutiksi vuonna 2013. Opinnot kestävät 4,5 vuotta. En ole kuitenkaan psykoterapeutti. Sovellan logoterapiaa työssäni viestinnän ja vuorovaikutuksen parissa. Lisäksi käyn henkilökohtaisia keskusteluja, joissa asiakkaani voi pohtia elämäntilannettaan ja vaihtoehtojaan työn tai oman elämän ristipaineissa. Joskus ihmiset kokoontuvat miettimään yhdessä, miten syntyy uudenlaista tulevaisuutta.
Olen nähnyt, miten oivallus syttyy ja miten ajatukset alkavat virrata. Asiakas saa kysymyksiinsä uutta näkökulmaa ja käytännön tarttumapintaa. Hän voi ottaa etäisyyttä, ajatella toisin ja katsoa eteenpäin.
Minulla on blogi Päivien kimallus, jossa henkii logoterapeuttinen pohjavire.

Logoterapia

Keskeistä logoterapiassa on ajatus siitä, että ihmisellä on tahto elää tarkoituksellista elämää – tehdä työtä ja tekoja, joilla on mieli ja tarkoitus. Logoterapia on kokonaisvaltaista ajattelua ihmisenä olemisesta ja ihmisen hyvinvoinnin vahvistamisesta. Tarkoituskeskeisellä ajattelulla on paljon annettavaa oman aikamme ihmiselle.
Logoterapian on kehittänyt itävaltalainen neurologi ja psykiatri, professori Viktor Emil Frankl (1905-1997). Logoterapiasta käytetään myös nimitystä logofilosofia tai logoteoria. Logoterapiaa on nimitetty myös kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi.
Frankl oli hyvin kiinnostunut filosofiasta. Hän yhdisti työssään psykoterapian ja filosofian ja nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi sen eksistentiaalifilosofisen perustan vuoksi.
Viktor E. Frankl luonnehti logoterapiaa yksinkertaisimmillaan ”terapiaksi tarkoituksen avulla”. Tälläkin rakkaalla lapsella on siis useita nimiä. On hienoa, että meillä Suomessakin logoterapiasta on tehty väitöskirjatasoista tutkimusta ja muita varteenotettavia julkaisuja.

Tutustu tarkemmin logoterapiaan.

Hoidot

Neuvonpitoa oman elämän kysymyksiin
Logoterapeuttinen neuvonpito on kahdenkeskistä, luottamuksellista keskustelua, jossa voit puntaroida omaa elämääsi ja siihen liittyviä ajatuksia.
Logoterapeuttina en diagnosoi sinua. En tarjoa psykoterapiaa, vaan näkökulmia ja neuvonpitoa esiin nostamiisi kysymyksiin. Logoterapia on arvoihin ja tarkoitukseen suuntautunutta ajattelua.

Voit tulla keskustelemaan

  • käytännön elämän ongelmasta, johon etsit ratkaisua
  • muutosta vaativista kysymyksistä
  • tarkoituksettomuuden tunteesta tai mieltä painavasta asiasta
  • arvoistasi ja tulevaisuuttasi koskevista valinnoista.

Tarkastelen kysymyksiä kanssasi logoterapian elämänmyönteisessä valossa.

Varmuutta esiintymiseen ja vuorovaikutustilanteisiin
Puheviestintä on moniulotteinen taitolaji. Se kietoutuu myös sosiaalisiin tilanteisiin, ihmissuhteisiin sekä omaan käsitykseen itsestä viestijänä ja vuorovaikuttajana.
Tahdotko kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi? Valmennuksessani voit keskittyä syvemmin itseesi viestijänä ja kehittää taitojasi.

Valmennuksen avulla voit

  • lisätä esiintymisvarmuuttasi
  • pärjätä esiintymisjännityksen kanssa
  • harjoitella esiintymis- tai viestintätilanteita
  • vahvistaa viestintätaitojasi
  • kehittää viestintääsi tarkoituksenmukaisemmaksi niin läheisissä ihmissuhteissa kuin työelämässäkin.

Ajanvaraus

Ajanvarauksen voi tehdä puhelimitse ma-to klo 9.00 – 19.00  ja pe klo 9.00 – 17.00 välisenä aikana numerosta   p. 050 516 9540. Nettiajanvarauksen tälle hoitajalle, valitsemaasi hoitoon, voit  tehdä TÄSTÄ 

Hinnasto

Vastaanottokäynti                     75 min           98,00 €

Esiintymisvarmuus valmennus 75- 90min      98,00 €

Konsultaatiokäynnit
asiakkaan organisaatiossa Sopimuksen mukaan
Hoitohinnat sisältävät palvelumaksun.
Asiakas valitsee itse, montako käyntikertaa hän kokee tarvitsevansa.

Share This