050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi
Antroposofinen lääketiede on systeemi yksilöllisesti ja laadukkaasti toteutettavaa integratiivista (kokonaisvaltaista) lääketiedettä.
Se on esimerkki hyvin toteutetusta länsimaisesta lääketieteestä, joka perustuu vankasti perinteiseen lääketieteeseen, jonka antamaan näkemykseen se integroi diagnoosin ja hoidon osalta psyykkisen-, emotionaalisen- ja henkisen ulottuvuuden.
Tämä lääketieteen haara on itävaltalaisen filosofin ja tiedemiehen Rudolf Steinerin (1861-1925) yhdessä lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa 1920-luvulla luoma lääketieteellinen systeemi, joka on levittäytynyt kautta maailman. Sitä harjoitetaan yli 65 maassa.
Sitä voi harjoittaa perinteisesti koulutetut lääkärit kaikilta lääketieteen erikoisaloilta saatuaan täydentävän kolmen vuoden jatkokoulutuksen.
Se tuo lisän perinteiseen lääkehoitoon joko täydentäen tai tuoden vaihtoehdon.
Antroposofiset lääkärit käyttävät antroposofisia lääkkeellisiä valmisteita ja antroposofisia terapioita, joita toteuttaa niihin erityisesti kouluttautuneet terapeutit.
Antroposofista lääketiedettä harjoitetaan yksityisvastaanotoilla, avohoitoyksiköissä, antroposofisissa sairaaloissa ja sairaaloiden osastoilla. Monet näistä toimivat osana julkista terveydenhoitoa. Sitä harjoitetaan kaikilla erityisaloilla mukaan lukien sisätaudit ja kirurgia. Esim. kardiologia, dermatologia, neurologia, gynekologia ja obstetriikka, onkologia, ortopedia, psykiatria ja reumatologia. Se on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.

Sinfonian antroposofisen lääketieteen asiantuntija on lääketieteen lisensiaatti ja yleislääketieteen erikoislääkäri Sauli Siekkinen

Share This