050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Huimauksista noin 80% on hyvänlaatuista asentohuimausta.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin tasapainohäiriöiden syy. Hyvänlaatuinen asentohuimaus on sisäkorvan tasapainoelimen toimintahäiriöstä johtuva, kohtauksittain esiintyvä karusellimainen huimaus. Siihen saattaa liittyä myös pahoinvointia. Tyypillisesti huimaus alkaa makuulle mennessä, makuulla päätä kääntäessä tai ylös noustessa. Myös pään taakse taivuttaminen tai vartalon eteen kumartaminen voivat aikaansaada huimauksen. Huimauskohtaus menee yleensä ohi noin puolessa minuutissa eikä vaivaan liity mitään vakavaa sairautta.
Lapsilla hyvänlaatuinen asentohuimaus voi ilmetä esim. autopahoinvointina, luki-häiriönä, kömpelyytenä.
Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkimisessa käytetään yksinkertaisia asentotestejä. Niissä kuormitetaan hetkellisesti asiakkaan tasapainojärjestelmää erilaisilla asennon muutoksilla. Näistä testeistä saadun tiedon perusteella voidaan asiakkaalle ohjata oikeat harjoitteet kotona suoritettavaksi. Suurella osalla potilaista oireet helpottuvat huomattavasti tai voivat poistua kokonaan jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen.

Suomalainen dosentti, lääketieteen tohtori Tapani Rahko on tehnyt paljon tutkimusta asentohuimauksesta ja kehittänyt hoidossa käytettyjä harjoitteita.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu tasapainoelimen kaarikäytäviin ajautuneista kiteistä. Oireet voidaan saada poistumaan liikesarjoilla, joilla kiteet ohjataan pois kaarikäytävistä sellaiseen paikkaan jossa ne eivät haittaa.

Kaikki ihmiset eivät tunne huimausta, vaan oireena voi olla esimerkiksi:

 • lihasten kireys, tensio neck, jännityspäänsärky, jäätynyt olkapää tmv.
 • palan tunne kurkussa
 • ummetus, vatsakipu
 • yöheräily
 • päiväväsymys
 • kuukautiskipuja
 • näkökentän kapeus
 • lukihäiriö, oppimisvaikeus, rivien hyppiminen, sanasokeus tmv.
 • ADHD
 • tinnitus (kaikille ei apua)
 • matkapahoinvointi (vrt. lapsena)
 • tori-, lento-, hissi- tai korkeanpaikankammo

Asentohuimauksen hoito lieventää vestibulaarineuriitin ja Menierèn taudin haittoja.

Jos sinulla on esimerkiksi epilepsia, synnynnäinen sydänvika, kaularankavamma tai et tiedä sopiiko hoito sinulle, niin tarkista asia lääkäriltäsi.

Share This