050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

IFS® on kokemuksellinen ja syvästi vaikuttava psykoterapiamalli, jossa mielen nähdään koostuvan erilaisista osista, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Osien syntyperä on tyypillisesti raskausajassa, syntymähetkessä sekä lapsuuden ja nuoruuden tapahtumissa, mutta myös ylisukupolvisissa ja kollektiivisista tapahtumissa. Osien läsnäolon voi tunnistaa erilaisina kehollisina tuntemuksina, kipuina, sisäisenä puheena, tunteina ja ajatuksina. Usein ne ohjaavat elämäämme emmekä ole tietoisia siitä. Emme myöskään pysty tekemään toivomiamme muutoksia (esimerkiksi asioihin suhtautumiseen, tunnereaktioihin ja toimintamalleihin liittyen) niin kauan kuin osat johtavat systeemiamme, sillä monet heistä elävät edelleen siinä ajassa, jolloin haavat ovat syntyneet. Lempeän ja sisäisen systeemin viisautta kunnioittavan työskentelyn tavoitteena on palauttaa tasapaino ja harmonia siten, että systeemin toimintaa johtaa puhdas ytimemme (Itse). Itsessä olemisen tuntee mm. rauhallisuutena, selkeytenä, rohkeutena, itsevarmuutena, uteliaisuutena ja myötätuntona. Toisin sanoen koemme olevamme linjassa itsemme ja ympäröivän maailman kanssa. Aina, kun koemme jotain muuta, tiedämme osan sekoittuneen Itseen. Kuulemalla, mitä osilla on kerrottavaa, ne voivat alkaa antaa tilaa, rentoutua ja luottaa siihen, että pystyt johtamaan systeemiäsi Itsestä käsin osiesi tarpeet kuulleen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että terveytesi ja hyvinvointisi vahvistuvat ja näet kohtaamasi tilanteet selkeästi pystyen toimimaan niissä tietoisesti ja harkitusti erilaisista tunteista huolimatta.

Internal Family Systems is a powerfully transformative, evidence-based model of psychotherapy. We believe the mind is naturally multiple and that is a good thing. Our inner parts contain valuable qualities and our core Self knows how to heal, allowing us to become integrated and whole. In IFS all parts are welcome.”

Richard C. Schwartz, Founder, IFS

Share This