050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Terapiassa keskitytään uusien toimintamallien etsimiseen, toivoa luovien näkökulmien löytämiseen ja konkreettisten ja pysyvien ratkaisujen siirtymiseen asiakkaan arkeen ja ihmissuhteisiin. Terapeutti ei anna helppoja vastauksia, vaan uudet ratkaisut löytyvät lämminhenkisessä yhteistyössä asiakkaan yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Jokaisen asiakkaan kohdalla luodaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Työskentelemme aina positiivisella ja vastaanottavaisella otteella ja pidämme huolen, että jokainen apua tarvitseva kokee olevansa tervetullut.

Terapiaa kaipaavat ongelmat elämässä ovat usein lannistavia ja ihmiselle syntyy tunne, että hän ei pysty ratkaisemaan ongelmiaan. Hän saattaa ajatella olevansa jollakin tavalla heikompi tai viallinen verrattuna toisiin ihmisiin. Toive muutoksesta ja ongelmien ratkaisusta lähtee kuitenkin ihmisestä itsestään. Lyhytterapiassa pyritään saamaan selville, miten asiakas itse mieltää ongelmansa tai mitä keinoja hän uskoo tilanteen ratkaisemiseksi tarvittavan. Tärkeintä on asiakkaan muutostoiveiden mukainen työskentely sekä toiveikkuuden vahvistaminen. Viimeksi mainittu lisää asiakkaan kykyä löytää uusia keinoja ja toimintatapoja ongelmiensa ratkaisemiseksi. Eteneminen tapahtuu pienin askelin, asiakasta tukien ja huomioiden jokainen myönteinen poikkeus aikaisempaan toimintatapaan nähden.

Share This