050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Trauma / Tension Releasing Exercises, meillä suomessa kansanomaisemman nimen ”tärinäterapia” saanut TRE ei varsinaisesti ole terapiamuoto vaan harjoitesarja, jolla voi rentouttaa ja aktivoida stressin tai traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. TRE-ohjaajan opastamien yksinkertaisten liikkeiden avulla kehossa käynnistyy luonnollinen lihasten vapinana ja tärinänä ilmenevä palautumisprosessi.

TRE-menetelmä perustuu ihmisen biologiseen ja neurologiseen kykyyn palautua stressaavista tilanteista. Liikesarja saa kehossa aikaan tärinän, joka purkaa ylijännitystä lihaksista ja hermostosta. Stressaavien tai traumaattisten kokemusten aikana kehoon muodostuneet syvät jännitykset pääsevät vapautumaan ja kehon aistimukset, tunteet sekä ajattelu alkavat eheytyä yksilön omaksi tavaksi kokea itseään. Keho löytää takaisin luonnolliseen, rentoon ja tasapainoisempaan tilaansa. Harjoitusliikkeet ovat helppo oppia ja niiden vaikutukset ovat nopeasti havaittavissa.

TRE on vahva menetelmä ja voi nostaa pintaan hautautuneita tunteita, muistoja ja mielikuvia. Prosessin eteneminen on hyvin yksilöllistä ja voi tuoda esiin myös negatiivisia tuntemuksia. Tähän on hyvä varautua ja ottaa se huomioon osana omaa eheytymisprosessia. Sertifioitu TRE-ohjaaja auttaa ja opastaa näissä tilanteissa. Toisaalta prosessi voi edetä ilman voimakkaita tunnekokemuksia tai tuottaa ainoastaan positiivisia oivalluksia ja kehon liikkuvuuden lisääntymistä.

TRE on itsehoitoharjoite, jota voidaan käyttää rentoutusmenetelmänä tai urheilusuorituksesta palauttajana, jännitysreaktioiden lieventäjänä tai kehollisten muistikuvien tavoittajana somaattisen muistin alueella tai stressitilan hallintaan.

Share This