050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Yritystiedot

Terapeuttinen tuki ja työnohjaus Elina Suominen

Olen työskennellyt psykiatrian erikoissairaanhoidossa yli 20 vuotta, valmistuttuani psykiatrian sairaanhoitajaksi v. 1995. Jatkoin pian opintojani ja valmistuin Oulun yliopistosta terveystieteiden maisteriksi v. 2003.  Työn ohella täydensin osaamistani kouluttautumalla työnohjaajaksi ja olen toiminut työnohjaajana terveydenhuollon ammattilaisille reilut 7 vuotta.

Työkokemukseni psykiatrian erikoissairaanhoidosta kattaa niin esimiestyötä kuin kliinistä potilastyötä. Pisin työkokemukseni on nuorisopsykiatrian erikoisalalta ja sittemmin siirryin aikuispsykiatrian poliklinikkatyöhön.
Olen täydentänyt psykiatrian osaamistani dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) osaajaksi, joka pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan.

Olen kouluttautunut myös itsetuhoisen käyttäytymisen lyhytinterventiomenetelmään ja saanut lisäkoulutusta neuropsykiatrisiin tutkimuksiin.

Yksi urani käännekohdista on kuitenkin ollut Voimauttava valokuva -peruskoulutus, jonka aikana vahvistui ajatukseni siitä, että turvallinen ja luonteva yhteistyösuhde on terapia- ja hoitosuhteen onnistumisen tärkein lähtökohta. Koulutuksesta on jo vuosia, mutta sen perusviesti hyväksyvä katse toimii edelleen vahvana viitekehyksenä kaikelle hoidolliselle ja terapeuttiselle työlleni.
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia täydennyskoulutusvalintana kumpuaa halustani tarjota tukea ja apua silloin,kun ihminen sitä tarvitsee, ilman lähetettä ja jonottamista. Joustavasti ja yksilöllisesti. Käynneistä ei myöskään tule merkintää potilastietorekisteriin. Mikäli ratkaisukeskeinen lähestymistapa ei ole asiakkaalle soveltuvin, on mahdollista sopia laaja-alaisemmasta psykiatrisesta ammattiavusta tai tutkimus- ja arviointipainotteisista käynneistä.
Jaksaaksemme arjessa ja voidaksemme hyvin tarvitsemme edes hetkittäin rauhaa ja levollisuutta. Olen halunnut sisällyttää työhöni ihmisen hyvinvointia lisääviä menetelmiä laajemmin. Kouluttauduin intialaiseen lääketieteeseen perustuvaan Ayurveda pää- ja kasvohoito -menetelmään, joka täydentää erinomaisesti mielenterveyden kokonaisvaltaista hoitoa.

Hoidot:
  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
  • Terapeuttinen keskusteluapu
  • Itsetuhoisen käyttäytymisen lyhytinterventio
  • Neuropsykiatriset kartoittavat tutkimukset

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa on tavoitteena asiakkaan itseymmärryksen, voimavarojen ja toimijuuden kasvattaminen sekä ongelmanratkaisutaitojen lisääminen.
Terapiaistuntoja voi olla 1–15 usein jo muutama käyntikerta riittää. Ratkaisukeskeisyys soveltuu mm.
– akuutit elämänkriisit
– lievät mielenterveysongelmat
– parisuhteen pulmat
– itsetunto-ongelmat

Terapeuttinen keskusteluapu

Terapeuttiset menetelmät valitaan asiakkaan ongelmien pohjalta yksilöllisesti. Mielenterveydenongelmien laaja-alainen arviointi ongelman määrittelyn tueksi on suositeltavin ensikäynti.
Tämän jälkeen on mahdollisuus terapeuttiseen keskusteluapuun yhdessä tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti. Sitoutumista pitkään terapeuttiseen prosessiin ei edellytetä. Mahdollisuus on huomioida perhe- ja verkosto (esim. opiskelijaterveydenhuolto) osana terapiaprosessia. Mikäli esiin nousee tarve lääkinnälliseen hoidontarpeen arviointiin tai psykiatrian erikoisalan tutkimus- ja hoitokontaktiin, autan yhteistyössä asiakkaan kanssa hoitoprosessiin hakeutumisessa.

Tutkimukselliset käynnit

Toteutan myös keskittymis- ja tarkkaavuuspulmiin neuropsykiatriset kartoittavat tutkimukset, jonka jälkeen tarpeen mukaan autan ohjautumaan psykiatrin arvioon diagnoosikysymyksissä. Kokemukseni mukaan jo ymmärrys siitä, mihin omat ongelmat kenties liittyvät, ja sen pohjalta jatkettu terapeuttinen keskusteluapu ovat kohottaneet elämänlaatua ja auttaneet mm. itsetunto-ongelmissa. Oirekartoitus ja arviointi haasteiden vaikutuksista arjenhallintaan ja elämänlaatuun toteutuu kolmella arviointikäynnillä ja sisältää yhdessä laaditun jatkosuunnitelman.

Itsetuhoisen käyttäytymisen lyhytinterventio

Itsetuhoisella käyttäytymisellä tarkoitetaan itsetuhoisia ajatuksia ja itseä vahingoittavaa käyttäytymistä. Lyhytinterventio sisältää kolme istuntoa, ja henkilökohtaisen turvasuunnitelman laatimisen. Erityisen tarkasti kiinnitetään huomiota itsetuhoisuuden asteeseen ja riskitekijöihin, jota arvioimalla tarvittaessa autan ja tuen hoitoon-ohjautumisessa.
Terapeuttinen keskusteluapu soveltuu mm.
– akuutit elämänkriisit
– lievät ja keskivaikeat mielenterveysongelmat
– parisuhteen pulmat
– ahdistus
– masennus
– sosiaalistentilanteiden pelko
– tunnesäätelyongelmat
– itsetunto- ja elämänhallintaongelmat

 

Ajanvaraus

Ajanvarauksen voi tehdä puhelimitse ma-to klo 9.00 – 19.00  ja pe klo 9.00 – 17.00 välisenä aikana numerosta   p. 050 516 9540. Nettiajanvarauksen tälle hoitajalle, valitsemaasi hoitoon voit  tehdä TÄSTÄ

Hinnasto

(EI Kela-korvattavaa)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia   45min                     59,00 €
Terapeuttinen keskusteluapu       60min                      79,00 €
Itsetuhoisen käyttäytymisen lyhytinterventio    76,00 € x 3 istuntoa
Neuropsykiatriset kartoittavat tutkimukset 3 käyntiä     148,00 € / käynti. Koko paketti 444,00 €

Hinnat sisältävät palvelumaksun

Share This