050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Sinfonian historiaa

Taustaa

Idea lääketieteeseen integroituvan täydentävien hoitojen hyvinvoinnin keskuksesta on saanut alkunsa jo 1995.  Kysymys kuuluikin;  Olisiko meillä suomessakin aika siirtyä WHO:n (World Health Organization, Maailman terveysjärjestö) suositusten mukaisiin, yleiseurooppalaisiin käytäntöihin terveyden huollossa, pyrkien suositusten mukaisesti integroimaan eli yhdistämään lääketieteen rinnalle, keinovalikoiman laajentajaksi, erilaiset täydentävät hoitomenetelmät eli ns. CAM -hoidot.

Asia kypsyi, kun vähitellen ideasta kiinnostuneita hoitajia alkoi ilmaantua joukkoon lisää. Jo 2000-luvun alkupuolella oli ensimmäisiä vakavia aikeita siirtyä sanoista ja ideoista tekoihin, mutta aika ei kuitenkaan vielä ollut asialle riittävän kypsä.

Vuonna 2001 Seinäjoelle perustettiin Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisyhdistys – Vitalize r.y, jonka puitteissa erityisesti täydentävistä hoidoista kiinnostuneet hoitajat kokoontuivat keskustelemaan ja vaihtelemaan kokemuksiaan ja mielipiteitään erilaista hoitomenetelmistä. Yhdistys kokosi nopeasti riveihinsä vajaat 40 enempi ja vähempi aktiivista jäsentä ympäri maakuntaa.
Tästä jäsenistöstä vuosien myötä erottui ryhmä, joka päätti perustaa täydentäviä hoitoja tekeviä ammattilaisia ajatellen hyvinvointikeskuksen, jossa hoitajat voisivat työskennellä yhdessä ja josta asiakkaat voisivat paremmin saavuttaa haluamansa hoidot yhdestä helposti tavoiteltavasta paikasta.

Palvelukonseptiin mukaan tulleiden yrittäjien kannalta haluttiin luoda pienyrittäjien eli ns. mikroyrittäjien verkosto, jossa uutta oli se, että tämä mikroyrittäjien verkosto toimii tiiviisti saman katon alla. Näin vahvistetaan yhteisöllisyyttä yhdessä tekemisellä. Jaetaan kustannukset, kuten mainos- ja vuokrakustannukset. Saadaan hankinnoissa parempia etuja yhteishankintoina, tehtäessä hankinnat suuremmissa erissä. Toisin kuin tavanomaisissa hoitoalan yrityksissä, joissa yrityksen tulosta mitataan rahassa, tässä palvelukonseptissa tulosta mitataan asiakastyytyväisyydellä ja sillä miten hyvin heille on kyetty apua tarjoamaan.

Näin täysin suomalaisomisteinen Integroituneen lääketieteen hoitopalvelukeskus Sinfonia Oy perustettiin seitsemän yrittäjän joukolla 22. joulukuuta 2006. Mukana hanketta oli tekemässä lisäksi mm. Verkostokonsultit Oy, Helsinki. Etelä-Pohjanmaan TE-keskus ja Seinäjoen Elinkeinokeskus, Seinäjoelta. Varsinainen toiminnallinen alku tapahtui maaliskuun 5. päivä 2007, jolloin halutun kaltaisen tilat saatiin vuokrattua.

Kuukauden yritys

Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen alueelta valitaan yritys jokaiselle vuoden kuukaudelle. Yritys esitellään internetissä Kuukauden yritys -palstalla. Elinkeinokeskus on osoittanut arvostusta Sinfonia Oy:lle nimeten Sinfonia Oy:n kuukauden yritykseksi 11/2008

Sinfonia Oy:n henkilökunta kiittää kunnianosoituksesta!

Nykyisyys

Nykyään Sinfoniassa toimii kymmeniä hoitoalan yrityksiä. Laajan hoitotarjonnan lisäksi Sinfoniassa on nykyään myös:

  • Laboratoriopalvelut
  • lääkärin vastaanotto
  • Terveyskauppa Reetta -luontaistuotemyymälä
  • Sinfonia kahvio
  • hoitoalan tarvikkeiden myynti

Sinfonia tekee myös läheistä yhteistyötä monien muualla toimivien terveysalaan liittyvien yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Sinfonian ideologia on ollut ja on edelleenkin yhdessä tekeminen ja asioista yhdessä päättäminen. Sinfonian omistaa Sinfoniassa toimivat yrittäjät. Jokainen Sinfoniassa toimiva yrittäjä voi siis olla halutessaan Sinfonian omistaja osakas, tulla mukaan hallitukseen päättämään yhteisistä asioista ja toimintamalleistamme sekä tuoda ideoita Sinfonian konseptin kehittämiseen.

Sinfonian aloitettua aktiivisen toimintansa vuonna 2007, asiakasmäärät kasvoivat viidessä vuodessa, eli 2012 loppuun mennessä 242,5%, tuohon ensimmäiseen toimintavuoteen nähden. Viimeisimmän Taloustutkimus Oy:llä teetetyn tutkimuksen nojalla Sinfonia on kyselyyn vastanneille mm.; 80% :lle entuudestaan tuttu * 67% kokee, että paikka on hänelle tarkoitettu * 75% :lle Sinfonia on mielenkiintoinen * 90%:lle Sinfonia antaa positiivisen vaikutelman.

Share This