050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Kalevalainen jäsenkorjaus on Suomalainen perinnehoito joka nimensä mukaisesti omaa hoito-osaamisen perinnetietoa Kalevalaisilta ajoilta asti. Sen perusperiaatteena on auttaa keho takaisin luonnolliseen tasapainotilaansa poistamalla pinnetilat ja lukkiutumat, jolloin kivun esiintymiselle ei ole tarvetta. Silloin myöskin kaikki kehon hermoradat ja nestekierrot toimivat vapaasti ja häiriöittä.

Kivun esiintyminen on kehon luonnollinen puolustusmekanismi joka ilmoittaa milloin jokin asia kehossa tai kehon osa ei ole kunnossa tai tasapainossa. Kun asiat saatetaan kohdalleen, kipu tuntemus katoaa koska sille ei ole tarvetta.

Käsittelyyn kuuluu koko kehon tasapainotekijöiden tutkiminen ensin ja sitten aloitetaan jalkapohjista ylöspäin käyden läpi kaikki nivelet, jänteet ja lihakset aina päälakeen asti. Jos tahdotaan vain jonkin tietyn kehon osan hoitoa, sekin käy, mutta kuitenkin hoitaja tarkistaa että mahdollinen kivun tai ongelman syy ei ole jossain muualla kehossa. Kun poistetaan ongelman perussyy, silloin kiputila tai virheasento myös pysyy poissa.

Kalevalainen jäsenkorjaus hoitona on hyvin miellyttävä ja kivuton kokemus, mitään ei tehdä väkisin, vaan paikat ikäänkuin houkutellaan löysääntymään. Sijoiltaan menneet pyritään laittamaan varovasti kohdalleen lihasjännityksiä löysäten, jolloin kipu hoidon aikana minimoidaan. Hoitaja käyttää hyväksi asiakkaan kehon luonnollisia liikeratoja työskennellessään ja siinä kuunnellaan hyvin tarkkaan asiakkaan kokemusta kiputuntemuksesta. Silloin ei myöskään tule mitään hoidolla aiheutettuja lisävammoja, jotka voivat olla hyvin kipeitä hoidon jälkeen. Hoidon jälkeen olo on rento ja vapautunut.

Hoito sopii kaiken ikäisille lempeytensä vuoksi. Lempeä käsittely ei tarkoita tässä että se olisi jotenkin tehotonta, Kuopion yliopiston fysiologian laitoksella tehdyissä tutkimuksissa on todettu Kalevalaisen jäsenkorjauksen olevan huomattavasti tehokkaampi hoitomuoto kuin klassinen hieronta tai fysioterapia. Varsinkin hoidon tulosten pysyvydellä mitattuna ero oli huomattava.

Kalevalainen jäsenkorjaus (kansanparannus)
Perustuu vanhoihin kansanparannus perinteisiin, jotka esiintyvät kuvakielellä kirjoitettuna myös Kalevalassa. Pääosin Pohjanmaalla nämä parannustaidot ovat säilyneet sukupolvilta toisille. Parannustaitoihin kuuluvat mm. jäsenkorjaus ja kuppaus.
Yleisin hoitomuoto on jäsenkorjaus, joka on saanut eri muotoja viimeisen vuosikymmenen aikana. Kokonaisvaltaisinta osaamista edustaa Kalevalainen jäsenkorjaus.

Mestariparantajat antoivat näytön konaisvaltaisesta osaamisesta Kuopion yliopiston alaisuudessa tehdyssä pilot-tutkimuksessa vuonna 1996. Tutkimuspotilaana oli 34 kroonista alaselän kipupotilasta. Tuloksena oli, että hoito oli tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa tehokkain hoitomenetelmä koko hoitohierarkiassa.

Vuosina 2003-2005 mestariparantajain oppilaat, 14 Kalevalaista jäsenkorjaajaa, antoivat laajan näytön kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikuttavuudesta selkä-, niskahartiakipu- ja jäätyneiden olkapääkipupotilaiden hoidossa. Tutkimus tehtiin Kuopion yliopistolla.

Kalevalaisen jäsenkorjauksen hoidon tehokkuus varmistettiin sokkotutkimuksin, joissa verokkiryhmänä oli fysioterapia liikehoito ja klassinen hieronta. Sokkotutkimusta tukivat myös yliopistolla analysoidut osaajien ympäri Suomea suorittamat kirjalliset omat arviot suorittamiensa hoitojen, yli 3 000 hoitoa, vaikuttavuudesta sekä suoritetuista hoidoista saadut asiakaspalautteet yli 600.

Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallon rajaan saakka. Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa, vaan myös itse ongelman aiheuttajaa hoidetaan. Em. tutkimuksin on osoitettu, että jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämän laatuun.

Share This