050 516 9540 info@sinfoniaoy.fi

Rentoutusterapiatyöskentely perustuu lääketieteen tietoihin ihmisestä fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena. Rentoutusterapiaa tehdään sekä yksilöille että ryhmille.

Rentoudentila on jokaiselle luonnostaan tuttu tila. Esimerkiksi juuri ennen nukahtamista olemme aina rentoudentilassa.
Tätä tilaa on opittu hyödyntämään hyvinvoinnin lisäämisessä. Rentoutuminen on monilla työpaikoilla osa TYKY – toimintaa.
Ihmisen aivot toimivat kolmella eri taajuudella, jotka ovat valve- uni- ja rentoudentila. Rentoudentilassa kosketus valvetilaan vähenee
ja samalla kosketus alitajuntaan lisääntyy. Alitajunnassamme on paljon sellaista tietoa, taitoa ja osaamista, joista emme ole tietoisia.
Rentoutuessamme ne vapautuvat käyttöömme. Rentoutushoitojen avulla voit lisätä sekä fyysistä että psyykkistä vireyttä
ja tasapainoa. Rentouttaa lihaksia ja auttaa kivun hallinnassa, rauhoittaa keskushermostoa, parantaa unen laatua, vahvistaa immuunijärjestelmää, lisää keskittymiskykyä, lisää luovuttaa ja ongelmanratkaisukykyä.

Share This